dr hab. Agata S. Nalborczyk, prof. ucz.

Strona domowa: http://islam-eur.orient.uw.edu.pl/home/agatanal

Strona na Academia.edu z publikacjamikierownik Zakładu

dyżury w semestrze letnim 2023/2024:
środa - 1430-1515e-mail: a.nalborczyk[at]uw.edu.pl


   W książce
   Elizabeth Drayson (red.)
"Europe’s Islamic Legacy: 1900 to the Present"

Brill 2023

ukazał się artykuł
dr hab. Agaty S. Nalborczyk, prof. ucz.
'Mosques and Cemeteries of the Polish Muslim Tatars as an Example of Islamic Legacy in the Central Eastern European Landscape in the 21st Century'
(Open Access)
na ss. 98-129.DZIEDZINY BADAŃ

 • islam w Europie (Polska, Austria, Niemcy, Wielka Brytania)
 • historia i status prawny mniejszości muzułmańskich w Europie
 • Tatarzy polsko-litewscy
 • przywództwo religijne w islamie
 • kontakty chrześcijańsko-muzułmańskie
 • socjolingwistyczna sytuacja świata arabskiego;
 • socjologia re;igii, historia religii
 • obraz islamu w polskich mediach, obraz Europy w świecie islamu.

ŻYCIORYS NAUKOWY

 • Studia

- iranistyka - magisterskie dzienne (Instytut Orientalistyczny UW)
- arabistyka i islamistyka - magisterskie dzienne (Instytut Orientalistyczny UW)
- arabistyka i islamistyka - magisterskie dzienne (Institut für Orientalistik, Universität des Saarlandes, Niemcy)
- studia doktoranckie (Instytut Orientalistyczny UW)
- studia doktoranckie (Universität Wien, Austria)

 • Przebieg pracy naukowej

- 1993-1995 - Zakład Zastosowań Informatycznych (Instytut Orientalistyczny UW); asystent stażysta
- od 1995 - Zakład Islamu Europejskiego (Wydział Orientalistyczny UW); najpierw asystent, potem adiunkt, obecnie profesor uczelni
- 2013 - stopień doktora habilitowanego w dziedzinie religioznawstwa, specjalność: islamistyka ("Funkcjonowanie islamu na Zachodzie")

 • Promotor prac doktorskich

- Aleksandra Grąbkowska, Obraz islamu we współczesnych mediach słoweńskich (obrona: 2020)
PUBLIKACJE

Książki

 • Janusz Krzywicki, Agata S. Nalborczyk, Ewa Pałasz-Rutkowska, Małgorzata Religa, Danuta Stasik, Wizerunek Europejczyków i kultury Zachodu w Azji i Afryce, Wyd. Trio, Warszawa 2005.
 • Nie bój się islamu. Leksykon dla dziennikarzy (razem z Agatą Marek), Tow. Więź, Warszawa 2005.
 • Zachowania językowe imigrantów arabskich w Austrii, Wyd. Akademickie Dialog, Warszawa 2003, 307 s.

Książki - redaktor serii

 • Annotated Legal Documents on Islam in Europe, Jørgen S. Nielsen (University of Copenhagen), Marie-Claire Foblets (University of Leuven), Silvio Ferrari (University of Milan), Agata S. Nalborczyk (University of Warsaw), Mathias Rohe (University of Erlangen), Prakash Shah (Queen Mary’s University of London) (red.), Brill, Leiden.
 • w ramach tej serii redaktor odpowiedzialny za tomy:
  - Poland, compiled and annotated by Paweł Borecki, with an introduction by Agata S. Nalborczyk, Brill, Leiden 2014.
  - Bulgaria, compiled and annotated by Orlin Avramov, Brill, Leiden 2014.
  - Croatia, compiled and annotated by Dino Mujadžević, Brill, Leiden 2015.
  - Czech Republic, compiled and annotated by Damián Němec and Zora Hesová, Brill, Leiden 2021.

Książki - redakcja naukowa

 • A. S. Nalborczyk, M. Switat (red.), Podróże i dyplomacja. Bezpośrednie kontakty polsko-arabskie, seria: Transfer kultury arabskiej w dziejach Polski t. 6, Wyd. Akademickie Dialog, Warszawa 2023.
 • A. S. Nalborczyk, M. Switat (red.), Wpływy arabskie w polskiej kulturze niematerialnej: nauka, literatura, język, seria: Transfer kultury arabskiej w dziejach Polski t. 4, Wyd. Akademickie Dialog, Warszawa 2020.
 • I. Kończak, M. Lewicka, A. S. Nalborczyk, (red.), The Islamic World in contemporary and historical perspective = Świat islamu w perspektywie współczesnej i historycznej, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020, 240 s.
 • T. Majda, A. S. Nalborczyk (red.), Wpływ kultury arabskiej na sztukę polską: rzemiosło artystyczne, architektura i malarstwo, seria: Transfer kultury arabskiej w dziejach Polski t. 3, Wyd. Akademickie Dialog, Warszawa 2019.
 • A. S. Nalborczyk, M. Switat (red.), Ogniwa transferu. O roli pośredników między kulturą arabską a polską, seria: Transfer kultury arabskiej w dziejach Polski t. 2, Wyd. Akademickie Dialog, Warszawa 2019.
 • A. S. Nalborczyk, M. Switat, J. Tyszkiewicz (red.), Pierwsze kontakty polsko-arabskie, seria: Transfer kultury arabskiej w dziejach Polski t. 1, Wyd. Akademickie Dialog, Warszawa 2018.
 • I. Kończak, M. Lewicka, A. S. Nalborczyk (red.), The world of islam. Politics and society / Świat islamu. Polityka i społeczeństwo, vol. 1 Politics/ t. 1 Polityka, Uniwersytet im. M. Kopernika, Toruń 2017.
 • I. Kończak, M. Lewicka, A. S. Nalborczyk (red.), The world of islam. Politics and society / Świat islamu. Polityka i społeczeństwo, vol. 1 Politics/ t. 1 Polityka, vol. 2 Society/ t. 2 Społeczeństwo, Uniwersytet im. M. Kopernika, Toruń 2017.
 • S. B. Brzuszek, A. Skowron-Nalborczyk, Z. M. Styś (red.), Od krucjat do spotkania w duchu św. Franciszka z Asyżu, Franciszkańskie Centrum dla Europy Wschodniej i Azji Północnej, Warszawa-Rzym 2005.
 • The Unifying Aspects of Cultures/Das Verbindende der Kulturen, LIT Verlag, Münster-Hamburg-Berlin-Wien-London 2004, 380 s. +CD ROM (1000 artykułów).


Artykuły w książkach

2020-2023

2015-2019

2010-2014

 • Poland (razem ze Stanisławem Grodziem) [w:] J. S. Nielsen, S. Akgönül, A. Alibašić, E. Račiūs (red.), Yearbook of Muslims in Europe 6, Brill, Leiden 2014, s. 472-486.
 • Introduction [w:] Annotated Legal Documents on Islam in Europe: Poland, compiled and annotated by Paweł Borecki, Brill, Leiden 2014, s. ix-xiv.
 • "Nie lękajcie się" - postawa chrześcijan wobec muzułmanów według Jana Pawła II [w:] Oblicza dialogu, Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, Kraków 2014, s. 109-123.
 • Islamic organizations in Poland: from monopoly to pluralism (razem z Moniką Ryszewską) [w:] Matthias Kortmann, Kerstin Rosenow-Williams (red.), Islamic organizations in Europe and the USA. A multidisciplinary perspective, seria: Palgrave Studies in European Political Sociology, Palgrave Macmillan, Basingstoke-New York 2013, s. 13-36.
 • Poland (razem ze Stanisławem Grodziem) [w:] J. S. Nielsen, S. Akgönül, A. Alibašić, E. Račiūs (red.), Yearbook of Muslims in Europe 5, Brill, Leiden 2013, s. 501-515.
 • The political participation of Polish Muslim Tatars - the result of or the reason for integration? From Teutonic wars to the Danish cartoons affair [w:] J.S. Nielsen (red.), Muslim Political Participation in Europe, Edinburgh University Press, Edinburgh 2013, s. 239-254.
 • Jednakowe słowo dla nas i dla was - następstwa wyjątkowego gestu muzułmanów wobec chrześcijan w dialogu chrześcijańsko-muzułmańskim [w:] M. T. Kozubek, T. Czakański, W.J. Sztyk (red.), Chrześcijanie i muzułmanie razem dla pokoju, Szkoła Seraficka (Seria Nowa) t. 11, Wydawnictwo Prowincja Wniebowzięcia NMP OFM, Katowice-Panewniki 2012, s. 165-180.
 • Budowa meczetów w Polsce - historia, liczba i rozmieszczenie, obecny stan prawny oraz protest przeciw budowie meczetu w Warszawie [w:] M. Widy-Behiesse (red.), Islam w Europie: bogactwo różnorodności czy źródło konfliktów, Wyd. Akademickie Dialog, Warszawa 2012, s. 39-61.
 • Poland (razem ze Stanisławem Grodziem) [w:] J. S. Nielsen, S. Akgönül, A. Alibašić, E. Račiūs (red.), Yearbook of Muslims in Europe 4, Brill, Leiden 2012, s. 455-468.
 • Islamic religious education in Poland - curricula and textbooks [w:] E. Aslan (red.), Islamic textbooks and curricula in Europe, Peter Lang, Frankfurt 2011, s. 181-196.
 • Poland (razem ze Stanisławem Grodziem) [w:] J. S. Nielsen, S. Akgönül, A. Alibašić, H. Goddard, B. Maréchal (red.), Yearbook of Muslims in Europe 3, Brill, Leiden 2011, s. 433-445.
 • Birmingham - od centrum przemysłowego do miasta wielu religii [w:] B. Jałowiecki, E. Sekuła (red.), Metropolie mniejszości. Mniejszości w metropoliach, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2011, s. 137-157.
 • Mosques in Poland. Past and present [w:] K. Górak-Sosnowska (red.), Muslims in Eastern Europe. Widening the European discourse on Islam, University of Warsaw, Warsaw 2011, s. 183-193.
 • Orient w oczach Sarmatów [w:] Historia Arabów. 14 wieków cywilizacji, której nie znamy, Pomocnik historyczny "Polityki", t. 11, 2011, s. 82-83.
 • Szlaki migracji [w:] Historia Arabów. 14 wieków cywilizacji, której nie znamy, Pomocnik historyczny "Polityki", t. 11, 2011, s. 118-121.
 • Poland (razem ze Stanisławem Grodziem, KUL) [w:] J. S. Nielsen, S. Akgönül, A. Alibašić, B. Maréchal, Ch. Moe (red.), Yearbook of Muslims in Europe 2, Brill, Leiden 2010, s. 401-411.

2005-2009

 • Muslim Women in Poland and Lithuania. Tatar tradition, religious practice, hijab and marriage [w:] E. Adamiak, M. Chrząstowska, Ch. Methuen, S. Sobkowiak (red.), Gender and Religion in Central and Eastern Europe, Faculty of Theology Adam Mickiewicz University, Poznań 2009, s. 58-69.
 • Poland (razem ze Stanisławem Grodziem, KUL) [w:] J. S. Nielsen, S. Akgönül, A. Alibašić, B. Maréchal, Ch. Moe (red.), Yearbook of Muslims in Europe 1, Brill, Leiden 2009, s. 267-275.
 • Der Islam in Polen. Sechshundertjährige Tradition und Gegenwart [w:] A. Kałuża, J. Wierczimok, Jahrbuch Polen 2009. Religionen, Harrasowitz, Wiesbaden 2009, s. 104-113.
 • Szkolnictwo muzułmańskie i wakfy na terenie Bośni i Hercegowiny pod panowaniem Austro-Węgier (1878-1918). Funkcjonowanie islamu w państwie niemuzułmańskim na przełomie XIX i XX w. [w:] J. Sierakowska-Dyndo, S. Surdykowska (red.), Posłuchaj fletu trzcinowego, Wyd. UW, Warszawa 2009, s. 179-191.
 • Teologowie chrześcijańscy i muzułmańscy w dialogu międzyreligijnym. Wybrane inicjatywy (razem ze Stanisławem Grodziem, KUL) [w:] M.K. Rottenberg (red.) Miniatury ekumeniczne, Oficyna Wyd.-Poligraf. ADAM, Warszawa 2009, s. 308-316.
 • Dialog międzyreligijny chrześcijan i muzułmanów: wybrane przykłady z Europy i USA [w:] J. Bagrowicz (red.), Religia i kultury, Colloquia Torunensia 13, Uniwersytet im. M. Kopernika, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Toruń 2008, s. 31-42.
 • Czy istnieje strój kobiety muzułmańskiej? [w:] J. Jurewicz, J. Rogala (red.), Szata oddaje ludzkie obyczaje, czyli o strojach ludów Azji i Afryki, Wydz. Orientalistyczny UW, Warszawa 2008, s. 61-71.
 • Język arabski a arabska tożsamość narodowa [w:] A. Kapiszewski (red.), Świat arabski w procesie przemian. Zmiany społeczne i kulturowe oraz reformy polityczne, Księgarnia Akademicka, Kraków 2008, s. 45-58.
 • List 138 uczonych muzułmańskich do duchowych przywódców chrześcijańskich "Jednakowe słowo dla nas i dla was". Nowy etap w kontaktach chrześcijańsko-muzułmańskich? (razem ze Stanisławem Grodziem) [w:] J. Stranz (red.), Dialog w żywiole wyobraźni, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 2008, s. 258-278.
 • Muslim minorities - a challenge for the European system of relations between the state and religion? [w:] Wojciech Janicki (red.), European multiculturalism as a challenge - policies, successes and failures, Maria Curie-Skłodowska University/Polish Geographical Society, Lublin 2007, s. 137-153.
 • What space does the state give to minority religious groups? The case of Islam in Europe [w:] Jos De la Haye, Michael Roekaerts (red.), In transit. Nurturing democratic transition through civil society, Pax Christi Int., Brussels 2007, s. 29-49.
 • Ma al-masaha allati tatiha ad-dawla li-madżmu'at al-aqallijat ad-dinijja? Masal al-islam fi Uruba [w:] Al-Marhala al-intiqalijja. Dawra al-mudżtama al-madani fi tanszi'a al-marhala al-intiqalijja ad-dimukratijja, Pax Christi Int., Brussels 2007, s. 18-31.
 • Zakład Islamu Europejskiego [w:] 75 lat Instytutu Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego, Wyd. UW, Warszawa 2007, s. 83-88.
 • Islam jako religia i w dialogu z chrześcijaństwem (razem z Adamem Wąsem) [w:] Salezy Bogdan Brzuszek, Zenon Marian Styś (red.), Dialog chrześcijan z wyznawcami innych religii za wzorem św. Franciszka z Asyżu, "Jeden jest Pan" 7, Franciszkańskie Centrum dla Europy Wschodniej i Azji Północnej, Warszawa-Rzym 2006, s. 139-157.
 • Islam in Poland. 600 Years of Muslim Presence [w:] M. Moravčíková, M. Lojda (red.), Islam in Europe. Religious Freedom and its Aspects, Ústav pre vzťahy štátu a cirkví/Centrum pre európsku politiku, Bratislava 2005, s. 248-256.
 • Status prawny muzułmanów w Polsce i jego wpływ na organizację ich życia religijnego [w:] A. Parzymies (red.), Muzułmanie w Europie, Wyd. Akademickie Dialog, Warszawa 2005, s. 229-239.
 • Muzułmanie w Austrii: od wojen z Turcją po lekcje islamu w szkole [w:] A. Parzymies (red.), Muzułmanie w Europie, Wyd. Akademickie Dialog, Warszawa 2005, s. 281-316.
 • Muzułmanie w Niemczech - wielka społeczność muzułmańska nieuznana przez państwo [w:] A. Parzymies (red.), Muzułmanie w Europie, Wyd. Akademickie Dialog, Warszawa 2005, s. 325-360.
 • Muzułmanie w Wielkiej Brytanii. Jedna czy wiele społeczności muzułmańskich? (razem z Anną Sieklucką) [w:] A. Parzymies (red.), Muzułmanie w Europie, Wyd. Akademickie Dialog, Warszawa 2005, s. 361-403.
 • Islam w Polsce [w:] S. B. Brzuszek, A. Skowron-Nalborczyk, Z. M. Styś (red.), Od krucjat do spotkania w duchu św. Franciszka z Asyżu, Franciszkańskie Centrum dla Europy Wschodniej i Azji Północnej, Warszawa-Rzym 2005, s. 191-215.
 • Islam w Europie - historia i współczesność [w:] S. B. Brzuszek, A. Skowron-Nalborczyk, Z. M. Styś (red.), Od krucjat do spotkania w duchu św. Franciszka z Asyżu, Franciszkańskie Centrum dla Europy Wschodniej i Azji Północnej, Warszawa-Rzym 2005, s. 171-190.
 • Wizerunek Europejczyków w świecie arabsko-muzułmańskim [w:] J. Krzywicki, A. S. Nalborczyk, E. Pałasz-Rutkowska, M. Religa, D. Stasik, Wizerunek Europejczyków i kultury Zachodu w Azji i Afryce, Wyd. Trio Warszawa 2005, s. 181-210.

1998-2004

 • Obraz Europejczyka w świecie arabsko-muzułmańskim a wojny krzyżowe. Przeszłość, która ożywa we współczesnej propagandzie [w:] Tacy sami a jednak inni. VIII Festiwal Nauki, Instytut Orientalistyczny UW, Warszawa 2004, s. 17-25.
 • The image of the 'Other' in the contacts of Europe, Asia, Africa and America [w:] H. Arlt, D.G. Daviau. G. Durusoy i in., The Unifying Aspects of Cultures/Das Verbindende der Kulturen, LIT Verlag, Münster-Hamburg-Berlin-Wien-London 2004, s. 216-218.
 • The Image of Islam and Muslims in the Polish Mass Media before and after 11 September 2001 [w:] H. Arlt, D.G. Daviau. G. Durusoy i in., The Unifying Aspects of Cultures/Das Verbindende der Kulturen, LIT Verlag, Münster-Hamburg-Berlin-Wien-London 2004, tekst na CD ROM-ie dołączonym do tej książki.
 • Muzułmanie w Europie (razem z Anną Parzymies), [w:] E. Machut-Mendecka (red.), Oblicza współczesnego islamu, Academica, Warszawa 2003, s. 135-156.
 • Obraz islamu i muzułmanów w polskich mediach przed i po 11.09.2001 [w:] Zrozumieć różnorodność. VII Festiwal Nauki, Instytut Orientalistyczny UW, Warszawa 2003, s. 22-29.
 • Muzułmanie i chrześcijanie - droga w kierunku dialogu? (razem ze Stanisławem Grodziem), [w:] A. Parzymies (red.), Islam a terroryzm, Wyd. Akadem. Dialog, Warszawa 2003, s. 143-166.
 • Arabofoni na emigracji a problem dyglosji [w:] Barbara Michalak-Pikulska (red.),W kręgu cywilizacji półksiężyca, Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002, s. 229-236.
 • The arabophones in German-speaking communities between diglossia and bilingualism. Lexical borrowings between languages and varieties [w:] H. Arlt, D.G. Daviau. G. Durusoy, A. Rosenauer (red.), TRANS. Dokumentation eines kulturwissenschaftlichen Polylogversuchs im WWW (1997-2002), Österreichische und Internationale Literaturprozesse 17, Röhrig Universitätsverlag, St. Ingbert 2002, tekst na CD ROM-ie dołączonym do tej książki.
 • Some thoughts on the advantages of the use of the Internet by orientalists [w:] H. Arlt, D.G. Daviau. G. Durusoy, A. Rosenauer (red.), TRANS. Dokumentation ..., tekst na CD ROM-ie dołączonym do tej książki.
 • Data on Islam and Muslim Minorities in Europe in the Resources of the Department of European Islam, Oriental Institute, Warsaw University, Poland [w:] H. Arlt, D.G. Daviau. G. Durusoy, A. Rosenauer (red.), TRANS. Dokumentation ..., tekst na CD ROM-ie dołączonym do tej książki.
 • Sytuacja kobiety w islamie i społeczeństwie muzułmańskim - obraz w polskiej prasie przed 11.09.2001 [w:] D. Chmielowska, B. Grabowska, E. Machut-Mendecka (red.), Być kobietą w Oriencie, Dialog, Warszawa 2001, s. 57-76.
 • Islam w Austrii - wprowadzenie [w:] Henryk Jankowski (red.), Z Mekki do Poznania. Materiały z 5. Ogólnopolskiej Konferencji Arabistycznej, Wydawnictwa UAM, Poznań 1998, s. 247-259.Artykuły w czasopismach

2020

2015-2019

2010-2014

2005-2009

1990-2004

 • The Image of Islam and Muslims in the Polish Mass Media before and after 11 September 2001 "TRANS" 15/2004.
 • Islam - potrzeba serca?, "Charaktery";, 5 (88) 2004, s. 22.
 • Życzliwość za szacunek. Europejczyk w oczach arabskich muzułmanów, "Więź" 3/2004 (545), s. 89-97.
 • Dziedzictwo Abrahama nakazem historii. Mitteleuropäischer Katholikentag, "Przegląd Powszechny"; 1/2004 (989), s. 128-131.
 • Status prawny mniejszości muzułmańskich w wybranych państwach europejskich, "Sprawy Narodowościowe. Seria nowa" 22, 2003, s. 141-152.
 • Islam i chrześcijaństwo. Historia, dialog, współczesność (razem ze Stanisławem Grodziem, KUL), "Collectanea Theologica" 73:1, 2003, s. 184-196.
 • Europa z chustą na głowie (tyt. oryg. Islam w Europie - zagrożenie czy wyzwanie) "Więź" 3/2003 (533), s. 10-18.
 • Polski dziennikarz patrzy na islam. Jaki wizerunek muzułmanów przekazują polskie media?, "Tygodnik Powszechny" 37/2002 (2775), s. 18.
 • Początki dialogu (kalendarium dialogu chrześcijańsko-muzułmańskiego (razem z S. Grodziem), "Tygodnik Powszechny" 5 (2743), 2002, s. 8.
 • Zanim będzie ich więcej. Kontakty chrześcijańsko-muzułmańskie w Polsce (razem z S. Grodziem), "Tygodnik Powszechny" 5 (2743), 2002, s. 8.
 • Islam w Austrii - stosunki z państwem i kościołami chrześcijańskimi, "Rocznik Tatarów Polskich" VII, 2001/2002, s. 73-80.
 • Konferencja "Islam w Europie Środkowo-Wschodniej. Historia i współczesność dialogu religii" (Uniwersytet Warszawski 21-22 listopada 2000),"Przegląd Orientalistyczny" 193-194:1-2, 2001, s. 122-124.
 • Muzułmanie w Austrii, "Jednota. Miesięcznik religijno-społeczny" 8-9, 2000, s. 38-41.
 • Polnische Literatur im Internet, "Jura Soyfer" 11,1998, s. 7-8.
 • Two Quranic text databases, "Studia Arabistyczne i Islamistyczne" 4, 1996, s. 85-95.
 • The Restrictive and Non-Restrictive Relative Clauses in Modern Persian (razem z Andrzejem Ananiczem) [w:] M. Künstler, A. Piłaszewicz (red.), Studies in Asian and African Languages, "Orientalia Varsoviensia" 3, Warszawa 1990, s. 47-58.

Recenzje


Publikacje w interneciePROWADZONE ZAJĘCIA:

 • "Islam w Europie" - wykład i ćwiczenia
 • "Islam i muzułmanie w Polsce" - wykład
 • "Islam and Muslims in America" - konwersatorium
 • "Islam outside the Muslim World: Europe, America and beyond" - wykład
 • "Wstęp do islamu: historia i współczesność" - wykład
 • "Współczesne problemy świata islamu w filmie - religia, polityka, kobieta, feminizm" - konwersatorium
 • "Introduction to Religious Studies" - lecture and workshops
 • "Wstęp dobadań religioznawczych" - wykład
 • "Islam a Zachód" - kurs e-learning
 • "Socjolingwistyka świata arabskiego" - wykład
 • seminarium doktoranckie - islam w Europie
 • seminarium licencjackie i seminarium magisterskie - islam w Europie, świat arabski, Iran, kobieta muzułmańska
 • "Wybrane problemy Azji i Afryki w XXI w." - konwersatorium
 • gramatyka języka arabskiego - wykład
 • język arabski - kurs podstawowy
 • gramatyka języka perskiego - wykład
 • język perski - kurs podstawowy