[Rozmiar: 4292 bajtów]

dr hab. Ahmed Nazmi

emerytowany pracownikDZIEDZINY BADAŃ

 • ekonomia w świecie arabsko-muzułmańskim;
 • astronomia i geografia arabska;
 • nauczanie języka arabskiego.


ŻYCIORYS NAUKOWY

 • Studia

 • Stopnie naukowe

- rozprawa doktorska:
- rozprawa habilitacyjna

 • Przebieg pracy zawodowej

 • Ważniejsze prace jako tłumacz:

Teksty
na język arabski przewodnik gospodarczego dla biznesmenów świata arabskiego Polska - twój partner gospodarczy 2002, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa.
na język arabski przewodnik gospodarczego dla biznesmenów świata arabskiego Polska - twój partner gospodarczy 2005, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2005.

w czasopiśmie Towarzystwa Przyjaźnie Polsko-Arabskiej nr 1:
M. Dziekan, Józef Wójcicki, Muzułmanie w Polsce. s. 4-8;
E. Olczak, Wymiana handlowa Polski z krajami arabskimi. s. 9-12;
J. Wójcicki, Polscy żołnierze w Syrii, Iraku, Palestynie, Egipcie, Libii w II wojnie światowej. s. 13-15;
J. Kubiak, Miejsca związane z ucieczką Św. Rodziny do Egyptu. s.19-22;
Z. Szafrański, Archeolodzy na Bliskim Wschodzie. s. 20-26.

Filmy
tłumaczenie filmu dokumentalnego "The Great Battle of the World " 15 min.
tłumaczenie filmu dokumentalnego " Aqbat Gabr ", 80 min., Synthesis Media, Studia Produkcji Filmowej Telewizyjnej Sp.z.o.o.
tłumaczenie filmu dokumentalnego "Pour Titus", 25min. Synthesis Media, Studia Produkcji Filmowej Telewizyjnej Sp.z.o.o.
tłumaczenie 12 arabskich piosenek dla dzieci w filmie rysunkowym, na język polski, Telewizja Polska S. A..
tłumaczenie na arabski dialogów do polskiego fabularnego filmu "Operacja Samum" (1999).


PUBLIKACJE

Książki

 • Commercial Relation between Arabs and Slavs (9th-11th centuries), Wyd. Akad. Dialog, Warszawa 1998, 298 s.

Artykuły w czasopismach

 • The Nile River in Muslim Geographical Sources, "Studia Arabistyczne i Islamistyczne" 12, 2004, s. 28-55.
 • Al-Harita al-Ma'muniyya. The Islamic World Map of Al-Ma'mun and the Islamic Cartography, "Rocznik Orientalistyczny" 57:1, 2004. s. 77-94.
 • Al-Abdżadijja al-arabijja wa-madluluha al-adadi wa-ar-rakami fi at-turas al-arabi al-dżughrafi wa-al-falaki, "Studia Arabistyczne i Islamistyczne" 10, 2002, s. 28-50.
 • The Paulicians (Al-Bayaliqa) in Muslim Sources and Their Role in Wars between Arabs and Byzantines, "Studia Arabistyczne i Islamistyczne" 9, 2001, s. 44-60.
 • Qur`an and the contemporary events. A historical study on the scripture, "Rocznik Orientalistyczny" 53:1, 2000, s. 43-51.
 • The transmission of classical geographical knowledge to the Arabs. Some aspects and remarks on climes, "Studia Arabistyczne i Islamistyczne" 7, 1999, s. 71-78.
 • Some aspects of the image of the world in Muslim tradition. Legends and geographical literature, "Studia Arabistyczne i Islamistyczne" 6, 1998, s. 87-102.
 • The dialog between three religions - The Khazar state as a historical pattern, "Dialogue and Universalism" 8:3, 1998, s. .
 • Ekonomiczne przyczyny konfliktu chazarsko-arabskiego w VII, VIII i IX wieku, "Przegląd Orientalistyczny" 190-191:3-4, 1999. s. 292-296.
 • The functions of white slaves in the social life of the Abbasid caliphate, "Rocznik Orientalistyczny" 51:2, 1998. s. 91- 103.
 • The Dichotomy of Pirenne`s Theory on the Commercial Situation in the Mediterranean Regions during the Middle Ages, "Studia Arabistyczne i Islamistyczne" 5, 1997, s. 96-106.
 • Pierwsze państwo muzułmańskie w Europie Wschodniej - państwo Bułgarów muzułmańskich, "Rocznik Tatarów Polskich" IV, 1997, s. 91-103.
 • The first Muslim state in Eastern Europe. The state of the Muslim Bulgar, "Rocznik Tatarów Polskich" IV, 1997, s. 103-114.
 • Al-Iszkaliyya ad-diniyya fi naszat al-istiszraq - al-Kluniyya - dżuzur wa ma'rifa, "Studia Arabistyczne i Islamistyczne" 4, 1996, s. 107-123.
 • Some aspects of military relation between the Arabs and Slavs (as-Saqaliba) during the Umayyad dynasty 40 H/ 661 A.D. to 138 H/ 750 A.D., "Studia Arabistyczne i Islamistyczne" 3, 1995, s. 29-38.
 • The king of Ad-Dir in the work of Al-Mas`udi "Murudż az-zahab", "Studia Arabistyczne i Islamistyczne" 2, 1994, s. 5-11.

Artykuły w książkach

 • Bajt al-mal [w:] Marek M. Dziekan (red.) Arabowie. Słownik encyklopedyczny, PWN, Warszawa 2001, s. 100-101.
 • Bankowość muzułmańska [w:] Marek M. Dziekan (red.) Arabowie. Słownik encyklopedyczny, PWN, Warszawa 2001, s. 101-103.
 • Ekonomia muzułmańska [w:] Marek M. Dziekan (red.) Arabowie. Słownik encyklopedyczny, PWN, Warszawa 2001, s. 152-154.
 • Gog i Magog w tradycji muzułmańskiej i źródłach arabskich [w:] H. Jankowski (red.), Z Mekki do Poznania. Materiały 5. Ogólnopolskiej Konferencji Arabistycznej Poznań 9-10 czerwca 1997, Wydawnictwo UAM, Poznań 1998, ISBN 83-910799-0-2, s. 191-198.

Hasła encyklopedyczne

 • Ekonomia muzułmańska [w:] Wielka Encyklopedia PWN, t. 3, PWN, Warszawa 2002, s. 121-123.
 • Bajt al-mal [w:] Wielka Encyklopedia PWN, t. 3, PWN, Warszawa 2001, s. 113-113.
 • Arabski Wspólny Rynek [w:] Wielka Encyklopedia PWN, t. 3, PWN, Warszawa 2001.
 • Bankowość muzułmańska [w:] Wielka Encyklopedia PWN, t. 3, PWN, Warszawa 2001, s. 199-199.


PROWADZONE ZAJĘCIA:

 • język arabski - kurs zaawansowany
 • język arabski - kurs podstawowy