90 lat WO UW

publikacje zakładu nt. islamu w Europie

Książki

 • Wpływ kultury arabskiej na sztukę polską: rzemiosło artystyczne, architektura i malarstwo, praca zbiorowa pod red. Tadeusza Majdy i Agaty S. NALBORCZYK, seria: Transfer kultury arabskiej w dziejach Polski t. 3, Wyd. Akademickie Dialog, Warszawa 2019.
 • Pierwsze kontakty polsko-arabskie, praca zbiorowa pod red. Agaty S. NALBORCZYK, Mustafy Switata i Jana Tyszkiewicza, seria: Transfer kultury arabskiej w dziejach Polski t. 1, Wyd. Akademickie Dialog, Warszawa 2018.
 • Islam w Europie: bogactwo różnorodności czy źródło konfliktów, praca zbiorowa pod red. Marty WIDY-BEHIESSE, Wyd. Akademickie Dialog, Warszawa 2012, ISBN 978-83-61203-94-0, 302 s.
 • Marta WIDY-BEHIESSE, Tożsamość europejskich muzułmanów w myśli Tariqa Ramadana, Wyd. Akademickie Dialog, Warszawa 2012, ISBN 978-83-61203-99-5, 204 s.
 • Studies in Oriental Art and Culture in Honour of Professor Tadeusz Majda, praca zbiorowa pod red. Anny PARZYMIES, Wyd. Akademickie Dialog, Warszawa 2006, ISBN 83-89899-39-6, 298 s.
 • Islam a terroryzm, praca zbiorowa pod red. Anny PARZYMIES, Wyd. Akademickie Dialog, Warszawa 2003, ISBN 83-88938-44-4, 320 s.


Artykuły w książkach

2020

2019

 • Agata S. NALBORCZYK, Poland [w:] O. Scharbrodt, S. Akgönül, A. Alibašić, J. S. Nielsen, E. Račiūs (red.), Yearbook of Muslims in Europe 10, Brill, Leiden 2019, s. 511-529.
 • Agata S. NALBORCZYK, Islam and Muslims in Poland [w:] S. Ramos de Andrade, R. Siuda-Ambroziak, E. Stachowska (red.), Brazil-Poland. Focus on Religion, Editora Dialogos, UEM, Uniwersytet Warszawski, Maringá-Warsaw 2019, s. 41-56.
 • Konrad ZASZTOWT, Turkey's Eurasian Policy Shift: Towards Strategic Sovereignty or Client State? [w:] B. Surmacz, TM. Stępniewski (red.), NATO - Eastern Flank: Security Issues in the Baltics, Ukraine and Turkey, Instytut Europy Środkowej, Lublin-Riga-Warsaw 2019, s. 65-90.

2018

2017

2016

 • Agata S. NALBORCZYK, Poland [w:] O. Scharbrodt, S. Akgönül, A. Alibašić, J. S. Nielsen, E. Račiūs (red.), Yearbook of Muslims in Europe 8, Brill, Leiden 2016, s. 531-548.
 • Agata S. NALBORCZYK, A century of the official legal status of Islam in Austria: Between the Law on Islam of 1912 and the Law on Islam of 2015 [w:] R. Mason (red.), Muslim Minority-State Relations. Violence, Integration, and Policy, Palgrave Macmillan, Basingstoke-New York 2016, s. 61-82.
 • Agata S. NALBORCZYK, Relations between the State and Islam in Finland and Poland [w:] R. Mason (red.), Muslim Minority-State Relations. Violence, Integration, and Policy, Palgrave Macmillan, Basingstoke-New York 2016, s. 83-105
 • Agata S. NALBORCZYK, Egzegeza koraniczna z perspektywy kobiecej - sposób na muzułmański feminizm? [w:] M. Krajewska, J. Kulwicka-Kamińska, A. Szulc (red.), Księgi święte wyznawców judaizmu i islamu. Historia - Socjologia - Sztuka, Wyd. Naukowe UMK, Toruń 2016, s. 121-141.
 • Agata S. NALBORCZYK, Poland [w:] I. Svanberg, D. Westerlund (red.), Muslim Tatar Minorities in the Baltic Sea Region, Brill, Leiden 2016, s. 46-63.
 • Agata S. NALBORCZYK, Miejsca (domeny) pamięci w teorii pamięci kulturowej a badania nad Tatarami [w:] A. Konopacki (red.), Miejsca wspólnej pamięci Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego, Oddział Podlaski ZTRP, Białystok 2016, s. 81-99.
 • Agata S. NALBORCZYK, Polskie Tatarki - liderki lokalnych społeczności muzułmańskich [w:] M. Nagielski, G. Rostkowski (red.), Świat historyka. Studia ofiarowane prof. Janowi Tyszkiewiczowi, Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora, Pułtusk 2016, s. 269-288.

2015

 • Agata S. NALBORCZYK, To raise good Muslims and good citizens. The goals of religious and cultural education for Polish Tatars in the 20th century [w:] E. Aslan, M. Hermansen (red.), Islam and Citizenship Education, Springer VS, Wiesbaden 2015, s. 241-258.
 • Agata S. NALBORCZYK, Poland [w:] O. Scharbrodt, S. Akgönül, A. Alibašić, J. S. Nielsen, E. Račiūs (red.), Yearbook of Muslims in Europe 7, Brill, Leiden 2015, s. 450-464.
 • Marta WIDY-BEHIESSE, Nowe formy religijności wśród zachodnio-europejskich muzułmanów [w:] M. Widy-Behiesse, K. Zasztowt (red.), Islam w Europie. Nowe kierunki badań, Wyd. Akademickie Dialog, Warszawa 2015, s. 283-294.
 • Agata S. NALBORCZYK, Organizacja życia religijnego muzułmanów w Finlandii a historia obecności islamu w tym państwie [w:] M. Widy-Behiesse, K. Zasztowt (red.), Islam w Europie. Nowe kierunki badań, Wyd. Akademickie Dialog, Warszawa 2015, s. 213-226.
 • Konrad ZASZTOWT, Badania problematyki krymskotatarskiej w niepodległej Ukrainie (1991-2015) [w:] M. Widy-Behiesse, K. Zasztowt (red.), Islam w Europie. Nowe kierunki badań, Wyd. Akademickie Dialog, Warszawa 2015, s. .
 • Marta WIDY-BEHIESSE, Złożone tożsamości muzułmanów zachodnio- europejskich [w:] A. Bareja-Starzyńska, M. M. Dziekan (red.), Orient w poszukiwaniu tożsamości, PTO i Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2015, s. 226-237.
 • Agata S. NALBORCZYK, Badania nad Tatarami w perspektywie religioznawczej [w:] A. Konopacki (red.), Tatarszczyzna w badaniach. Konteksty interdyscyplinarne, Związek Tatarów RP, Białystok 2015, s. 81-99.
 • Agata S. NALBORCZYK, Ubój rytualny w Polsce - zagadnienia religijne, obecny stan prawny i jego historia [w:] M. Woźniak, D. Ściślewska (red.), Badania nad światem islamu. Dzieje, dzień dzisiejszy, perspektywy, KBWiPN UŁ, łódź 2015, s. 358-375.

2014

2013

 • Agata S. NALBORCZYK, Monika RYSZEWSKA, Islamic organizations in Poland: from monopoly to pluralism [w:] K. Rosenow-Williams, M. Kortmann (red.), Islamic organizations in Europe and the USA. A multidisciplinary perspective, Palgrave Macmillan, Basingstoke-New York 2013, s. 13-36.
 • Agata S. NALBORCZYK, Stanisław GRODŹ, Poland [w:] J. S. Nielsen, S. Akgönül, A. Alibašić, E. Račiūs (red.), Yearbook of Muslims in Europe 5, Brill, Leiden 2013, s. 501-515.
 • Agata S. NALBORCZYK, The political participation of Polish Muslim Tatars - the result of or the reason for integration? From Teutonic wars to the Danish cartoons affair [w:] J.S. Nielsen (red.), Muslim Political Participation in Europe, Edinburgh University Press, Edinburgh 2013, s. 239-254.

2012

 • Agata S. NALBORCZYK, Jednakowe słowo dla nas i dla was - następstwa wyjątkowego gestu muzułmanów wobec chrześcijan w dialogu chrześcijańsko-muzułmańskim [w:] M. T. Kozubek, T. Czakański, W.J. Sztyk (red.), Chrześcijanie i muzułmanie razem dla pokoju, Szkoła Seraficka (Seria Nowa) t. 11, Wydawnictwo Prowincja Wniebowzięcia NMP OFM, Katowice-Panewniki 2012, s. 165-180.
 • Agata S. NALBORCZYK, Stanisław GRODŹ, Poland [w:] J. S. Nielsen, S. Akgönül, A. Alibašić, E. Račiūs (red.), Yearbook of Muslims in Europe 4, Brill, Leiden 2012, s. 455-468.
 • Marta WIDY-BEHIESSE, Islam i muzułmanie w laickiej Francji [w:] M. Widy-Behiesse (red.), Islam w Europie: bogactwo różnorodności czy źródło konfliktów, Wyd. Akademickie Dialog, Warszawa 2012, s. 245-253.
 • Agata S. NALBORCZYK, Budowa meczetów w Polsce - historia, liczba i rozmieszczenie, obecny stan prawny oraz protest przeciw budowie meczetu w Warszawie [w:] M. Widy-Behiesse (red.), Islam w Europie: bogactwo różnorodności czy źródło konfliktów, Wyd. Akademickie Dialog, Warszawa 2012, s. 39-61.
 • Magdalena DANIŁOWICZ, Włoscy konwertyci - nowi muzułmanie [w:] M. Widy-Behiesse (red.), Islam w Europie: bogactwo różnorodności czy źródło konfliktów, Wyd. Akademickie Dialog, Warszawa 2012, s. 279-290.
 • Ewelina JUSZCZAK, Polityka imigracyjna Unii Europejskiej a państwa muzułmańskie [w:] M. Widy-Behiesse (red.), Islam w Europie: bogactwo różnorodności czy źródło konfliktów, Wyd. Akademickie Dialog, Warszawa 2012, s. 207-217.
 • Marta WIDY-BEHIESSE, Rozwój marketingu wielokulturowego skierowanego do europejskich muzułmanów (na przykładzie Francji) [w:] K. Pachniak, E. Machut-Mendecka (red.), Świat arabski. Kultura i polityka, Wyd. Akademickie Dialog, Warszawa 2012, s. 325-333.
 • Konrad ZASZTOWT (z Igorem Lyubashenko), NATO-Ukraine Partnership [w:] NATO's Future Partnerships, PISM-CENAA, Bratislava 2012, s. 37-46.
 • Konrad ZASZTOWT, The Turkey-South Caucasus Relationship and Its Importance to the EU [w:] Turkey and Europe. Challenges and Opportunities, Polish Institute of International Affairs, Warszawa 2012, s. 169-193.

2011

 • Agata S. NALBORCZYK, Islamic religious education in Poland – curricula and textbooks [w:] E. Aslan (red.), Islamic textbooks and curricula in Europe, Peter Lang, Frankfurt 2011, s. 181-196.
 • Agata S. NALBORCZYK, Stanisław GRODŹ, Poland [w:] J. S. Nielsen, S. Akgönül, A. Alibašić, H. Goddard, B. Maréchal (red.), Yearbook of Muslims in Europe 3, Brill, Leiden 2011, s. 433-445.
 • Agata S. NALBORCZYK, Birmingham - od centrum przemysłowego do miasta wielu religii [w:] B. Jałowiecki, E. Sekuła (red.), Metropolie mniejszości. Mniejszości w metropoliach, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2011, s. 137-157.
 • Agata S. NALBORCZYK, Mosques in Poland. Past and present [w:] K. Górak-Sosnowska (red.), Muslims in Eastern Europe. Widening the European discourse on Islam, University of Warsaw, Warsaw 2011, s. 183-193.
 • Konrad ZASZTOWT, Region czarnomorsko-kaspijski w polityce Turcji i Rosji: współpraca czy rywalizacja? [w:] B. Bojarczyk, T. Kapuśniak (red.), Obszar czarnomorsko-kaspijski w stosunkach międzynarodowych, Wyd.UMCS, Lublin 2011, s. 113-125.
 • Konrad ZASZTOWT, Relacje Turcji z Kaukazem Południowym i ich znaczenie dla Unii Europejskiej [w:] A. Szymański (red.), Turcja i Europa. Wyzwania i szanse, PISM, Warszawa 2011, s. 175-200.
 • Agata S. NALBORCZYK, Orient w oczach Sarmatów [w:] Historia Arabów. 14 wieków cywilizacji, jakiej nie znamy, Pomocnik historyczny „Polityki”, t. 11, 2011, s. 82-83.
 • Agata S. NALBORCZYK, Szlaki migracji [w:] Historia Arabów. 14 wieków cywilizacji, jakiej nie znamy, Pomocnik historyczny „Polityki”, t. 11, 2011, s. 118-121.

2010

 • Agata S. NALBORCZYK, Stanisław GRODŹ, Poland [w:] J. S. Nielsen, S. Akgönül, A. Alibašić, B. Maréchal, Ch. Moe (red.), Yearbook of Muslims in Europe, Brill, Leiden 2010, t. 2, s. 267-275.

2009

 • Agata S. NALBORCZYK, Muslim Women in Poland and Lithuania. Tatar tradition, religious practice, hijab and marriage [w:] E. Adamiak, M. Chrząstowska, Ch. Methuen, S. Sobkowiak (red.), Gender and Religion in Central and Eastern Europe, Faculty of Theology Adam Mickiewicz University, Poznań 2009, s. 58-69.
 • Agata S. NALBORCZYK, Stanisław GRODŹ, Poland [w:] J. S. Nielsen, S. Akgönül, A. Alibašić, B. Maréchal, Ch. Moe (red.), Yearbook of Muslims in Europe, Brill, Leiden 2009, t. 1, s. 267-275.
 • Agata S. NALBORCZYK, Der Islam in Polen. Sechshunderjährige Tradition und Gegenwart [w:] A. Kałuża, J. Wierczimok (red.), Jahrbuch Polen 2009. Religionen, Harrasowitz, Wiesbaden 2009, s. 104-113.
 • Agata S. NALBORCZYK, Stanisław GRODŹ, Teologowie chrześcijańscy i muzułmańscy w dialogu międzyreligijnym. Wybrane inicjatywy [w:] K.M. Rottenberg (red.), Miniatury ekumeniczne, Oficyna Wyd.-Poligraf. ADAM, Warszawa 2009, s. 308-316.

2008

 • Agata S. NALBORCZYK, Szkolnictwo muzułmańskie i wakfy na terenie Bośni i Hercegowiny pod panowaniem Austro-Węgier (1878-1918). Funkcjonowanie islamu w państwie niemuzułmańskim na przełomie XIX i XX w.[w:] J. Sierakowska-Dyndo, S. Surdykowska (red.), Posłuchaj fletu trzcinowego, Wyd. UW, Warszawa 2008, s. 179-191.
 • Agata S. NALBORCZYK, Czy istnieje strój kobiety muzułmańskiej?[w:] J. Jurewicz, J. Rogala (red.), Szata oddaje ludzkie obyczaje, czyli o strojach ludów Azji i Afryki, Wydz. Orientalistyczny UW, Warszawa 2008, s. 61-71.
 • Agata S. NALBORCZYK, Stanisław GRODŹ, List 138 uczonych muzułmańskich do duchowych przywódców chrześcijańskich "Jednakowe słowo dla nas i dla was". Nowy etap w kontaktach chrześcijańsko-muzułmańskich? [w:] J. Stranz (red.), Dialog w żywiole wyobraźni, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 2008, s. 258-278.
 • Konrad ZASZTOWT, Stosunki Turcji z krajami Wspólnoty Niepodległych Państw [w:] A. Legucka, K. Malak (red.), Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa na obszarze Wspólnoty Niepodległych Państw, Oficyna Wydawnicza RYTM, Warszawa 2008, s. 86-96.
 • Konrad ZASZTOWT, Stosunki Republiki Turcji z państwami Kaukazu Południowego [w:] K. Iwańczuk, T. Kapuśniak (red.), Region Kaukazu w stosunkach międzynarodowych, Wyd. UMCS, Lublin 2008, s. 343-356.

2007

 • Agata S. NALBORCZYK, What space does the state give to minority religious groups? The case of Islam in Europe [w:] J. De la Haye, M. Roekaerts (red.), In transit. Nurtring democratic transition through civil society, Pax Christi Int., Brussels 2007, s. 29-49.
 • Agata S. NALBRCZYK, Zakład Islamu Europejskiego [w:] M. Popko (red.), 75 lat Instytutu Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego, Wyd. UW, Warszawa 2007, s. 83-88.
 • Agata S. NALBORCZYK, Muslim minorities - a challenge for the European system of relations between the state and religion? [w:] W. Janicki (red.), European multiculturalism as a challenge - policies, successes and failures, Maria Curie-Sklodowska University/Polish Geographical Society, Lublin 2007, s. 137-153.

2006

 • Anna PARZYMIES, Professor Tadeusz Majda and his research, teaching and organisational achievements [w:] A. Parzymies (red.), Studies in Oriental Art and Culture in Honour of Professor Tadeusz Majda, Wyd. Akademickie Dialog, Warszawa 2006, s.11-14.
 • Agata S. NALBORCZYK, Adam WĄS, Islam jako religia i w dialogu z chrześcijaństwem [w:] S. B. Brzuszek, Z. M. Styś (red.), Dialog chrześcijan z wyznawcami innych religii w duchu św. Franciszka z Asyżu, FCdEW i AP, Warszawa-Rzym 2006, s. 139-159.
 • Agata S. NALBORCZYK, Islam in Poland. 600 Years of Muslim Presence [w:] M. Moravčíková, M. Lojda red.), Islam in Europe. Religious Freedom and its AspectsÚstav pre vztahy státu a cirkví/Centrum pre európsku politiku, Bratislava 2005, s. 248-256.
 • Agata S. NALBORCZYK, Islam v Polsku - 600 rokov moslimskej prítomnosti [w:] M. Moravčíková, M. Lojda (red), Islam in Europe. Religious Freedom and its AspectsÚstav pre vztahy státu a cirkví/Centrum pre európsku politiku, Bratislava 2005, s. 60-67.

2005

 • Muzułmanie w Europie, praca zbiorowa pod red. Anny PARZYMIES, Wyd. Akademickie Dialog, Warszawa 2005, ISBN 83-89899-08-6, 596 s.

    Muzułmanie na Bałkanach
 • Anna PARZYMIES, Muzułmanie w Grecji, s. 35-52.
 • Anna PARZYMIES, Muzułmanie w Bułgarii, s. 53-70.
 • Anna PARZYMIES, Muzułmanie w Jugosławii, s. 71-99.
 • Anna PARZYMIES, Muzułmanie w Serbii i Czarnogórze, s. 101-132.
 • Anna PARZYMIES, Muzułmanie w Macedonii, s. 133-145.
 • Anna PARZYMIES, Muzułmanie w Bośni i Hercegowinie, s. 147-171.
             Muzułmanie w Europie Środkowo-Wschodniej
 • Agata S. NALBORCZYK, Status prawny muzułmanów w Polsce i jego wpływ na organizację ich życia religijnego, s. 229-239.
 • Michał ŁABENDA, Muzułmanie w Rosji i europejskiej części byłego ZSRR, s. 241-272.
 • Agata S. NALBORCZYK, Muzułmanie w Austrii: od wojen z Turcją po lekcje islamu w szkole, s. 281-316.
              Muzułmanie w Europie Zachodniej
 • Agata S. NALBORCZYK, Muzułmanie w Niemczech - wielka społeczność religijna nieuznana przez państwo, s. 325-359.
 • Agata S. NALBORCZYK, Anna SIEKLUCKA, Muzułmanie w Wielkiej Brytanii - jedna czy wiele społeczności muzułmańskich?, s. 361-403.
 • Ewelina JUSZCZAK, Muzułmanie w Belgii, s. 405-421.
 • Agata S. NALBORCZYK, Islam w Europie - historia i współczesność [w:] S. B. Brzuszek, A. Skowron-Nalborczyk, Z. M. Styś (red.), Od krucjat ku spotkaniu z muzułmanami w duchu św. Franciszka z Asyżu, FCdEW i AP, Warszawa-Rzym 2005, s. 171-190.
 • Agata S. NALBORCZYK, Islam w Polsce [w:] S. B. Brzuszek, A. Skowron-Nalborczyk, Z. M. Styś (red.), Od krucjat ku spotkaniu z muzułmanami w duchu św. Franciszka z Asyżu, FCdEW i AP, Warszawa-Rzym 2005, s. 191-215.
 • Agata S. NALBORCZYK, Wizerunek Europejczyków w świecie arabsko-muzułmańskim [w:] Janusz Krzywicki, Agata S. Nalborczyk, Ewa Pałasz-Rutkowska, Małgorzata Religa, Danuta Stasik, Wizerunek Europejczyków i kultury Zachodu w Azji i Afryce, Wyd. Trio, Warszawa 2005, s. 181-210.

2003

 • Anna PARZYMIES, Agata S. NALBORCZYK, Muzułmanie w Europie [w:] E. Machut-Mendecka (red.), Oblicza współczesnego islamu, Academica, Warszawa 2003, ISBN 83-89281-03-1, s. 22-29.
 • Islam a terroryzm, praca zbiorowa pod red. Anny PARZYMIES, Wyd. Akademickie Dialog, Warszawa 2003, ISBN 83-88938-44-4, 320 s.
  • Anna PARZYMIES, U źródeł arabskiego antyamerykanizmu, s. 17-44.
  • Agata S. NALBORCZYK, Stanisław GRODŹ, Muzułmanie i chrześcijanie - droga w kierunku dialogu?, s. 143-166.
  • Michał ŁABENDA, Hizb-ut-Tahrir, czyli Partia Wyzwolenia, s. 167-193.
  • Adam BALCER, Polityczny islam w Bośni oraz jego związki z Bliskim Wschodem i muzułmańskim terroryzmem, s. 201-233.
 • Agata S. NALBORCZYK, Obraz islamu i muzułmanów w polskich mediach przed i po 11.09.2001 [w:] Zrozumieć różnorodność. VII Festiwal Nauki, Instytut Orientalistyczny UW, Warszawa 2003, s. 22-29.
 • Anna PARZYMIES, Islam na Bałkanach [w:] A. Abbas (red.), Zagadnienia współczesnego islamu, Wyd. UAM, Poznań 2003, ISBN 83-910799-6-1, s. 29-39.

2001

 • Agata NALBORCZYK, Sytuacja kobiety w islamie i społeczeństwie muzułmańskim - obraz w polskiej prasie przed 11.09.2001 [w:] D. Chmielowska, B. Grabowska, E. Machut-Mendecka (red), Być kobietą w Oriencie, Wyd. Akademickie Dialog, Warszawa 2001, ISBN 83-88238-99-X, s. 57-76.

1998

 • Anna PARZYMIES, Muzułmanie we Francji [w:] H. Jankowski (red.), Z Mekki do Poznania. Materiały 5. Ogólnopolskiej Konferencji Arabistycznej Poznań 9-10 czerwca 1997, Wydawnictwo UAM, Poznań 1998, ISBN 83-910799-0-2, s. 209-218.
 • Agata S. NALBORCZYK, Islam w Austrii - wprowadzenie [w:] H. Jankowski (red.), Z Mekki do Poznania. Materiały 5. Ogólnopolskiej Konferencji Arabistycznej Poznań 9-10 czerwca 1997, Wydawnictwo UAM, Poznań 1998, ISBN 83-910799-0-2, s. 247-259.

Artykuły w czasopismach

2020

2019

2018

 • Konrad ZASZTOWT, Turkey and East Central Europe: idealism, pragmatism, misperception or clash of interests?, "Warsaw East European Review" 8, 2018, s. 163-175.

2017

2016

2015

2014

2013

 • Agata S. NALBORCZYK, Dialog - nie z grzeczności. Muzułmańskie "Jednakowe słowo" po 5 latach, "Więź" 1 (651), 2013, s. 129-137.
 • Konrad ZASZTOWT, Polityka zagraniczna koalicji Gruzińskie Marzenie: kontynuacja czy zmiana priorytetów?, "Sprawy Międzynarodowe" 1, 2013, s. 51-62.
 • Konrad ZASZTOWT, Przemysław Adamczewski, "Górski Karabach w polityce niepodległego Azerbejdżanu" (recenzja), "Rocznik Orientalistyczny" 66:4, 2013, s. 139-143.
 • Konrad ZASZTOWT, Suleyman Elik, "Iran-Turkey Relations, 1979-2011: Conceptualising the Dynamics of Politics, Religion and Security in Middle-Power States" (recenzja), "Rocznik Orientalistyczny" 66:4, 2013, s. 118-122.

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

 • Agata S. NALBORCZYK, Instytucjonalizacja islamu w państwie niemuzułmańskim: przypadek Austro-Węgier i Austrii, "Sprawy narodowościowe. Seria nowa." nr 26, 2005, ISSN 1230-1698, s. 201-209.
 • Agata S. NALBORCZYK, Hidżab, honor i edukacja. Kobiety muzułmańskie w Europie, "WIĘŹ" 3/2005 (577), ISSN 0511-9405, s. 112-119.
 • Agata S. NALBORCZYK, Muzułmanie w Europie - imigranci i autochtoni, "Wiadomości KAI" 4 (670), ISSN 1230-8641, 30.01.2005, s. 18-20.

2004

2003

 • Anna PARZYMIES, O integracji ludności muzułmańskiej w Europie, "Studia Bobolanum", 2/2003, ISSN1642-5650, s. 135-143.
 • Agata S. NALBORCZYK, Status prawny mniejszości muzułmańskich w wybranych państwach europejskich, "Sprawy narodowościowe. Seria nowa." nr 22, 2003, ISSN 1230-1698, s. 141-152
 • Agata S. NALBORCZYK, Europa z chustą na głowie (tyt. oryg. Islam w Europie - zagrożenie czy wyzwanie?), "WIĘŹ"3/2003 (533), ISSN 0511-9405, s. 89-97.
 • Agata S. NALBORCZYK (ze Stanisławem Grodziem), Islam i chrześcijaństwo. Historia, dialog, współczesność, "Collectanea Theologica" 1/2003, ISSN 0585-5594, s. 184-197.

2002

 • Agata S. NALBORCZYK, Islam w Austrii. Stosunki z państwem i kościołami chrześcijańskimi, "Rocznik Tatarów Polskich" nr VII, 2001/2002, s. 73-80.
 • Agata S. NALBORCZYK, Polski dziennikarz patrzy na islam, "Tygodnik Powszechny" nr 37, 15.09.2002, ISSN 0041-4808.
 • Agata S. NALBORCZYK (razem ze Stanisławem Grodziem), Kontakty chrześcijańsko-muzułmańskie w Polsce, "Tygodnik Powszechny" nr 3, 27.01.2002, ISSN 0041-4808.

2000