Monografia "Muzułmanie w Europie"

Muzulmanie w Europie

pod red. Anny Parzymies

Wyd. Akad. Dialog, Warszawa 2005

ISBN 83-89899-08-6, s. 596Muzułmanie na Bałkanach

 • Anna PARZYMIES, Muzułmanie w Grecji, s. 35-52.
 • Anna PARZYMIES, Muzułmanie w Bułgarii, s. 53-70.
 • Anna PARZYMIES, Muzułmanie w Jugosławii, s. 71-99.
 • Anna PARZYMIES, Muzułmanie w Serbii i Czarnogórze, s. 101-132.
 • Anna PARZYMIES, Muzułmanie w Macedonii, s. 133-145.
 • Anna PARZYMIES, Muzułmanie w Bośni i Hercegowinie, s. 147-171.
 • Jerzy HAUZIŃSKI, Muzułmanie w Albanii, s. 173-196.

Muzułmanie w Europie Środkowo-Wschodniej

 • Marek M. DZIEKAN, Historia i tradycje polskiego islamu, s. 199-228.
 • Agata S. NALBORCZYK, Status prawny muzułmanów w Polsce i jego wpływ na organizację ich życia religijnego, s. 229-239.
 • Michał ŁABENDA, Muzułmanie w Rosji i europejskiej części byłego ZSRR, s. 241-272.
 • Luboš KROPACEK, Muzułmanie w Republice Czeskiej, s. 273-280.
 • Agata S. NALBORCZYK Muzułmanie w Austrii: od wojen z Turcją po lekcje islamu w szkole, s. 281-316.
 • György LEDERER, Muzułmanie na Węgrzech współcześnie, s. 317-322.

Muzułmanie w Europie Zachodniej

 • Agata S. NALBORCZYK, Muzułmanie w Niemczech - wielka społeczność religijna nieuznana przez państwo, s. 325-359.
 • Agata S. NALBORCZYK, Anna SIEKLUCKA, Muzułmanie w Wielkiej Brytanii - jedna czy wiele społeczności muzułmańskich?, s. 361-403.
 • Ewelina JUSZCZAK, Muzułmanie w Belgii, s. 405-421.
 • Jerzy ZDANOWSKI, Muzułmanie w Holandii, s. 423-431.
 • Jerzy ZDANOWSKI, Muzułmanie we Francji, s. 433-449.

Muzułmanie w Europie Południowej

 • Radosław STRYJEWSKI, Muzułmanie w Hiszpanii, s. 453-493.
 • Radosław STRYJEWSKI, Muzułmanie w Portugalii, s. 495-523.
 • Radosław STRYJEWSKI, Muzułmanie we Włoszech, s. 525-565.
Słowniczek terminów muzułmańskich

Indeks najważniejszych organizacji muzułmańskich w Europie