granty językoznawcze

 • Zachowania językowe arabofonów w dyglosyjnej sytuacji społeczeństwa niemieckojęzycznego (grant KBN
  nr 1 H01D 01315 - 1998-2000)
  kierownik:
  Agata S. Nalborczyk
 • Sytuacja socjolingwistyczna świata arabskiego. Rozwój i charakterystyka dyglosji (grant KBN
  nr 2 H01 D015 24 - 2003-2004)
  kierownik:
  Agata S. Nalborczyk

90 lat WO UW


Publikacje językoznawcze

Książki

Imigranci
 • Anna PARZYMIES, Język protobułgarski. Przyczynek do rekonstrukcji na podstawie porównań turecko-słowiańskich, Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego 381, ISSN 0509-7177, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1994, 177 s.

Artykuły w czasopismach

 • Agata S. NALBORCZYK, Die Perzeption der Diglossie von Immigranten in deutschsprachigen Ländern am Beispiel der Arabophonen in Österreich, "TRANS" 13/2005, ISSN 1560-182X.
 • Anna PARZYMIES, Jeszcze raz o strawie, "Acta Philologica" 22, 1992.
 • Anna PARZYMIES, Czy jest to pierwszy tekst w języku protobułgarskim, "Afryka, Azja, Ameryka Łacińska" 69, 1992, s. 171-175.
 • Anna PARZYMIES, Une autre lecture de l'inscription de Pliska, "Journal Asiatique" 279:3-4, 1991, s. 227-232.
 • Anna PARZYMIES, Słowiańsko-huńskie związki językowe, "Przegląd Orientalistyczny" 143:3, 1987, s. 287-295.
 • Anna PARZYMIES, Caractéristique typologique de la situation linguistique arabe, "Africana Bulletin" 33, 1986, s. 161-175.
 • Anna PARZYMIES, Aperçu sur l'évolution socio-lingistique de la langue arabe, "Africana Bulletin" 32, 1985, s. 161-175.
 • Anna PARZYMIES, Appelatifs turcs dans le dialecte arabe de Tunis, "Rocznik Orientalistyczny" XLIII, 1984, s. 123-129.
 • Anna PARZYMIES, Adaptation phonétique des noms de famille turcs a la langue parlée d'Algérie, "Africana Bulletin" 26, 1977, s. 87-101.
 • Anna PARZYMIES, Uwagi na temat nazewnictwa geograficznego Algierii, "Przegląd Informacji o Afryce" 4, 1976, s. 108-119.
 • Anna PARZYMIES, Noms de famille en Algérie contemporaine, "Africana Bulletin" 23, 1975, s. 125-137.

Artykuły w książkach

 • Anna PARZYMIES, Алтайски езикови влияния в славянските езици методологичен подход върху примера на думата koliba Проблеми на балканското и славянското езикознание, Фабер, Велико Търново 2010, s. 273-286.
 • Anna PARZYMIES, O nagłosowym ś- w języku protobułgarskim [w:] E. Siemieniec-Gołaś, J. Georgiewa-Okoń (red.), Od Anatolii po Syberię. Świat turecki w oczach badaczy, Wyd. UJ, Kraków 2010, s. 79-103.
 • Agata S. NALBORCZYK, Język arabski a arabska tożsamość narodowa [w:] A. Kapiszewski (red.), Świat arabski w procesie przemian. Zmiany społeczne i kulturowe oraz reformy polityczne, Księgarnia Akademicka, Kraków 2008, s. 45-58.
 • Anna PARZYMIES, O metodologii badań nad historią języków ałtajskich [w:] J. Sierakowska-Dyndo, S. Surdykowska, Posłuchaj fletu trzcinowego, Wyd. UW, Warszawa 2008, s. 213-237.
 • Anna PARZYMIES, Ethnonymes slaves. Propositions d'etymologies altaďques [w:] A. Parzymies (red.), Studies in Oriental Art and Culture in Honour of Professor Tadeusz Majda, Wyd. Akademickie Dialog, Warszawa 2006, s.79-103.
 • Agata S. NALBORCZYK, Arabofoni na imigracji a problem dyglosji [w:] B. Michalak-Pikulska (red.), W kręgu cywilizacji Półksiężyca, Wyd. UJ, Kraków 2002, ISBN 83-233-1635-X, s. 229-236.
 • Anna PARZYMIES, Ałtaizmy w języku polskim [w:] Orient w kulturze polskiej. Materiały z okazji 25-lecia Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie, Wyd. Akademickie Dialog, Warszawa 2000, ISBN 83-88-238-44-2, s. 155-164.

recenzje

 • Anna PARZYMIES, Tadeusz Lewicki, Etude maghrébinne et soudanaise II, PWN, W-wa 1983, "Africana Bulletin", 35, 1988, s. 169-170.
 • Anna PARZYMIES, Źródła arabskie do dziejów słowiańszczyzny, t. III, Ibn Fadlan, Kitab (Sources arabe pour l'histoire des Slaves), A. Kmietowicz, B. Kmietowicz, T. Lewicki, Wrocław 1985, 247 s., "Africana Bulletin" 35, 1988.
 • Anna PARZYMIES, Dialogi o Trzecim Świecie (Dialogues sur le Tiers Monde), "Africana Bulletin" 34, 1987, s. 189-190.

inne

Monografie

 • Anna PARZYMIES, Tunezja, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1984, 185 s.

Literatura piękna

 • Georges Kass, Niebieski ptak: paplanina (przekł. z arabskiego Jolanta Kozłowska), Wyd. Akademickie Dialog, Warszawa 1996.
 • Georges Kass, Fi al-ghaba: madżmu'a qisas, Wyd. Akademickie Dialog, Warszawa 1995.
 • Georges Kass, Bajki arabskie: nie tylko dla dorosłych (przekł. z arabskiego Barbara Wrona, Marek M. Dziekan), Wyd. Akademickie Dialog, Warszawa 1992.