dr Kamila Stanek

e-mail: k.stanek@uw.edu.pl

były pracownik


DZIEDZINY BADAŃ

 • socjolingwistyczne problemy na Bałkanach;
 • wpływ kultury na język i języka na kulturę;
 • językoznawstwo tureckie;
 • język turecki i reforma języka tureckiego;
 • metodyka nauczania języka tureckiego


ŻYCIORYS NAUKOWY

 • Studia

- 1994-1996 - Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, Wydział Chemii, Szkoła Nauk Ścisłych PAN
- 1996-2001 - slawistyka - Wydział Polonistyki Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet Warszawski
- 2004 - Türkçe Diploma Sınavı – Ankara Üniversitesi – Tömer
- 2004 - studia podyplomowe - przygotowanie pedagogiczne, Instytut Badań Edukacyjnych, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
- 2001-2005 - turkologia - Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej, Instytut Orientalistyczny, Uniwersytet Warszawski
- 2008 - Kurs metodyczny dla lektorów, Uniwersytet Warszawski
- 2005-2010 - studia doktoranckie - Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny, Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej
 • Stopnie naukowe

- rozprawa doktorska:
Językowy obraz świata uczuć we frazeologii i przysłowiach tureckich - promotor: prof. dr hab. Tadeusz Majda (Uniwersytet Warszawski); 2011;

 • Przebieg pracy zawodowej

- od 2006 - lektor języka tureckiego - Uniwersytet Warszawski, Szkoła Języków Wschodnich
- 2010- Learning System Poland Sp. z o.o. - opracowanie i wdrożenie programu nauczania z języka polskiego dla osób tureckojęzycznych
- od 2012 - adiunkt w Zakładzie Islamu Europejskiego Wydział Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego


PUBLIKACJE


Artykuły w czasopismach

 • Türk Dili ve Kültürü, "Eğtim ve Gençlik" Nisan, 3, 2008, s. 22-23.
 • Reforma językowa Turcji i jej wpływ na kulturę i nauczanie języka tureckiego, "Prace Naukowe Studium Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej" 39:6, 2007, s. 343-349.

Artykuły w książkach

 • Gniew w oczach Turków i Polaków, czyli co przysłowia ludowe mówią o złości [w:] J. Rękas (red.), Bałkański folklor jako kod interkulturowy, t. 1., Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2011, s. 161-171.
 • Bóg jest jeden – chrześcijaństwo a islam. Obraz Boga w przysłowiach tureckich i ukraińskich [w:] ІСТОРІА РЕЛІГІЙ В УКРАЇНІ, Науковий щoрічник книга II&Інститут Pелігієзнавства – Філія Львівського Музею Історії Релігії Львівське Віддiлення Інституту Української Археографії Та Джерелознавства ім. М. Грушевського НAН України Віддiлення Релігієзнавства Інституту Філософії їм. Г. Скороводи, Lwów 2009, s. 350-357.

Artykuły w internecie


Inne prace

 • redakcja książki: Ahmet Hamdi Tanpınar, Instytut regulacji zegarów [Saatleri Ayarlama Enstitüsü], tłum. Anna Sobczak, Wydawnictwo Sonia Draga, Katowice 2011.


PROWADZONE ZAJĘCIA:

 • lektorat języka tureckiego - poziom A1
 • lektorat języka tureckiego - poziom A2
 • lektorat języka tureckiego - poziom B1
 • lektorat języka tureckiego dla arabistów