[Rozmiar: 4292 bajtów]

dr Konrad Zasztowt

e-mail: k.zasztowt[at]uw.edu.pl

dyżury w semestrze letnim 2023/2024:
piątek - 1445-1545
wydziałowy koordynator MOST-u      tel.: 698292658


DZIEDZINY BADAŃŻYCIORYS NAUKOWY

 • Studia

 • Stopnie naukowe

- rozprawa doktorska:
Stosunki krymskotatarsko-rosyjskie oraz sytuacja etnokonfesjonalna na Krymie do roku 1917 w historiografii i publicystyce Tatarów krymskich - promotor: prof. UW dr hab. Anna Parzymies (Uniwersytet Warszawski); 2013;

 • Przebieg pracy zawodowej

-
-
- od 2014 - asystent w Zakładzie Islamu Europejskiego Wydział Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego


PUBLIKACJE


Artykuły w książkach

 • Turkey's Eurasian Policy Shift: Towards Strategic Sovereignty or Client State? [w:] B. Surmacz, TM. Stępniewski (red.), NATO - Eastern Flank: Security Issues in the Baltics, Ukraine and Turkey, Instytut Europy Środkowej, Lublin-Riga-Warsaw 2019, s. 65-90.
 • Geopolitical imagination of Ismail bey Gasprinski (Gaspıralı) [w:] Д. Қ. Қыдырәлі (red.), «Ұлы Дала» III-ші халықаралық гуманитарлық ғылымдар форумының материалдары. Papers Presented to the III Forum of Social Sciences “The Great Steppe”. Материалы III Форума Гуманитарных Наук «Великая Степь», vol. 2 , Халықаралық Түркі Академиясы International Turkic Academy Международная Тюркская Академия, Astana 2018, s. 610-619.
 • Instytucje religijne muzułmanów Ukrainy przed i po aneksji Krymu przez Federację Rosyjską w 2014 roku [w:] I. Kończak, M. Lewicka, A.S. Nalborczyk (red.), The world of islam. Politics and society / Świat islamu. Polityka i społeczeństwo, vol. 1 Politics / t. 1 Polityka, Wyd. UMK, Toruń 2017, s. 65-80.
 • Badania problematyki krymskotatarskiej w niepodległej Ukrainie (1991-2015) [w:] M. Widy-Behiesse, K. Zasztowt (red.), Islam w Europie. Nowe kierunki badań, Wyd. Akademickie Dialog, Warszawa 2015, s. .
 • Armenia: Butter Wouldn’t Melt [w:] E. Kaca (red.), Learning from Past Experiences: Ways to Improve EU Aid on Reforms in the Eastern Partnership, PISM, Warszawa 2014, s. 37-40.
 • (z Igorem Lyubashenko) NATO-Ukraine Partnership [w:] NATO's Future Partnerships, PISM-CENAA, Bratislava 2012, s. 37-46.
 • The Turkey-South Caucasus Relationship and Its Importance to the EU [w:] Turkey and Europe. Challenges and Opportunities, Polish Institute of International Affairs, Warszawa 2012, s. 169-193.
 • Region czarnomorsko-kaspijski w polityce Turcji i Rosji: współpraca czy rywalizacja? [w:] B. Bojarczyk, T. Kapuśniak (red.), Obszar czarnomorsko-kaspijski w stosunkach międzynarodowych, Wyd.UMCS, Lublin 2011, s. 113-125.
 • Relacje Turcji z Kaukazem Południowym i ich znaczenie dla Unii Europejskiej [w:] A. Szymański (red.), Turcja i Europa. Wyzwania i szanse, PISM, Warszawa 2011, s. 175-200.
 • Stosunki Turcji z krajami Wspólnoty Niepodległych Państw [w:] A. Legucka, K. Malak (red.), Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa na obszarze Wspólnoty Niepodległych Państw, Oficyna Wydawnicza RYTM, Warszawa 2008, s. 86-96.
 • Stosunki Republiki Turcji z państwami Kaukazu Południowego [w:] K. Iwańczuk, T. Kapuśniak (red.), Region Kaukazu w stosunkach międzynarodowych, Wyd. UMCS, Lublin 2008, s. 343-356.
 • Region czarnomorsko-kaspijski w polityce Turcji i Rosji: współpraca czy rywalizacja? [w:] B. Bojarczyk, T. Kapuśniak (red.), Obszar czarnomorsko-kaspijski w stosunkach międzynarodowych, Wyd.UMCS, Lublin 2011, s. 113-125.

Artykuły w czasopismach


Recenzje

 • Przemysław Adamczewski, "Górski Karabach w polityce niepodległego Azerbejdżanu" (recenzja), "Rocznik Orientalistyczny" 66:4, 2013, s. 139-143.
 • Suleyman Elik, "Iran-Turkey Relations, 1979-2011: Conceptualising the Dynamics of Politics, Religion and Security in Middle-Power States", "Rocznik Orientalistyczny" 66:4, 2013, s. 118-122.PROWADZONE ZAJĘCIA:

 • Antropologia etniczności i nacjonalizmu
 • Antropologia polityki: Kaukaz i Azja Centralna
 • Anthropology of Politics: Caucasus and Central Asia
 • Kaukaz i Azja Centralna - polityka, religia, etniczność
 • Muslims in the Post-Soviet States