Wersja angielska strony i modernizacja zostały wykonane z funduszy/
The English version and modernization of the Web page sponsored by:


Erasmus logo

logo

obrona doktoratu Georgesa Kassa - zdjęcia

mgr Georges Kass przed obroną

publiczność

mgr Georges Kass przedstawia autoreferat

dr Georges Kass przyjmuje gratulacje - kolejka

gratulacji c.d.

dr Georges Kass z recenzentem, prof. dr hab. E. Szymańskim

dr Georges Kass z p. dziekan Wydziału Orientalistycznego, prof. dr hab. Jolantą Sierakowską-Dyndo

przybywają goście na imprezę

przemawia promotor, prof. dr hab. Marek M. Dziekan
w środku recenzentka pracy, prof. UW dr hab. Katarzyna Pachniak

przemawia promotor, prof. dr hab. Marek M. Dziekan
z lewej prodziekan Wydziału, prof. UW dr hab. Piotr Taracha

toast - z prawej dziekan Wydziału, prof. dr hab. J. Sierakowska-Dyndo,
z lewej prof. UW dr hab. Anna Parzymies, założycielka Zakładu IE

toast c.d. - w środku kierownik Zakładu IE dr hab. Ahmed Nazmi,
z prawej prof. UW dr hab. Anna Parzymies

goście: dr Zofia Józefowicz-Niedźwiecka i recenzent, prof. dr hab. Edward Szymański

goście: p. Barbara Wrona, ostoja arabistyki

goście: prof. dr hab. Krystyna Skarżyńska-Bocheńska
i dr Zbigniew Landowski

Zakład Islamu Europejskiego w pełnym składzie - od lewej: dr Georges Kass,
prof. Anna Parzymies, dr hab. Ahmed Nazmi, dr Agata Nalborczyk, dr Marta Widy-Behiesse

dr Georges Kass i jego studenci

dr Georges Kass i dr George Yacoub oraz studenci

dr Georges Kass z małżonką, Olgą Kass